Maatwerktrajecten

Maatwerk trajecten zijn begeleidingstrajecten waarbij we in gesprek gaan over de ontwikkeling van de school en de behoefte en de diversiteit van de mensen binnen de school. In samenspraak met de school wordt een traject op maat ontworpen.

Een combinatie van een teamtraject en een certificering is behoort ook tot de mogelijkheden.

Enkele voorbeelden van maatwerktrajecten die in de afgelopen jaren vormgegeven zijn op verschillende daltonscholen in Nederland:

Werken en ontwerpen vanuit (dalton)leerlijnen
In het daltononderwijs hebben besteden wij specifiek aandacht aan de daltonkernwaarden. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden om kinderen zelfstandig te laten worden, te leren samenwerken, te leren reflecteren etc. Dit gebeurt niet vanzelf. Deze vaardigheden moeten we de leerlingen aanleren, net als taal en rekenen. Voor de cognitieve vakken werken we met leerlijnen, zodat duidelijk is welke leerdoelen er in welke periode aangeboden worden. Als we kinderen deze vaardigheden willen aanleren, is het belangrijk om ook op de daltonkernwaarden met leerlijnen te werken. Wat wordt er per leerjaar/unit verwacht van de kinderen op het gebied van zelfstandigheid? Dit maakt het duidelijk voor leerlingen, maar ook voor collega’s. Je kunt dit gebruiken voor de overdracht en het is voor nieuw personeel meteen duidelijk waar de ontwikkelbehoeften en aandachtsgebieden voor de daltonkernwaarden liggen.

Hoe voer je effectieve kindgesprekken?
Hoe laat je kinderen op een effectieve manier reflecteren op hun eigen handelen en gedrag? Welke vaardigheden heeft de leerkracht/coach nodig om tot reflectie bij kinderen en daarmee tot een goed kindgesprek te komen? Deze vragen staan centraal in dit maatwerktraject.
De theorie van het didactisch coachen staat hierin centraal. Als een leerkracht effectieve feedback kan geven en de juiste vragen aan kinderen kan stellen, dan creëer je hiermee de mogelijkheid voor een kind om te reflecteren. In verschillende bijeenkomsten is er aandacht voor deze leerkrachtvaardigheden en wordt er met kijkwijzers in de klas ook geobserveerd.

Visievorming – hoe krijgen we binnen de school de neuzen (weer) dezelfde kant op?
Veel nieuw personeel, of is de visie na corona even weggezakt?
– Bedoelen we nog wel hetzelfde als het gaat om zelfstandigheid? Spreken we dezelfde daltontaal?
– Hoe staat het met onze doorgaande lijn?
– Op welke manier gaan wij als team met onze aanbevelingen uit de visitatie aan de slag?

De methode als leidraad – werken vanuit leerlijnen
De onderwijsmethodes zijn een hulpmiddel om de leerdoelen (kerndoelen en tussendoelen) aan te bieden. Veel scholen hebben de behoefte om de methode meer als leidraad te zien, in plaats van deze strikt te volgen. Logisch ook, want geen kind is hetzelfde. Met meer dan 10 jaar praktijkervaring in het werken zonder methodes en het opstellen van eigen curricula op verschillende vakgebieden, help ik scholen om deze transitie te maken. Dit gaat uiteraard in kleine stapjes!

Nieuwe vormgeving van de “daltontaak” (weektaak)
De ‘daltontaak’ als formulier of als werkwijze? Een vraagstuk die momenteel vrijwel alle daltonscholen bezig houdt. Hoe zorgen we ervoor dat de weektaal geen klaar-af-formulier is, maar dat de leerlingen het echt als middel kunnen gebruiken om bijvoorbeeld planningsvaardigheden aan te leren? Hoe zetten we de weektaak in als assistent, in plaats van als afvinklijstje?

Dalton – de weg naar gepersonaliseerd leren
We hebben een vast curriculum, maar we zijn allemaal verschillend. Ook onze leerlingen zijn allemaal verschillend. Gepersonaliseerd betekent niet geindividualiseerd. Gepersonaliseerd betekent in deze, dat we meebewegen met kinderen en het kind een stem durven geven in zijn ontwikkeling. Wil je een kind echt mee laten denken over zijn leerproces? Dan horen daar keuzes bij, ook voor de leerling. Ook benieuwd hoe je tot shared-control kunt komen?