Daltonopleiding voor onderwijsassistenten/PM

Onderwijsassistenten/pedagogisch medewerkers. zitten in een gemengde groep met daltonleerkrachten maar vooronderwijsassistenten zijn er aangepaste voorwaarden voor de certificering. Wij vinden het van belang om een gemengde groep te hebben, zodat ook het ondersteunend personeel goed meekrijgt hoe de daltonwerkwijze in de groepen is.

De focus van de opleiding bestaat voor ondersteunend personeel uit:

  • Kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst
  • Visievorming op het daltononderwijs – hoe willen jullie de kernwaarden vormgeven binnen de school? Welke rol heb jij als ondersteuner daarin?
  • Aandacht voor de kernwaarden daltononderwijs, vrijheid in gebondenheid/ verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie en de vertaling daarvan in de dagelijkse onderwijspraktijk. Hoe kun jij als ondersteuner de daltonkernwaarden benutten om een kind in zijn kracht te zetten – ook in 1 op 1 situaties?
  • Actief kunnen meedenken, met voorstellen komen over de mogelijke bijdrage van de onderwijsassistent in de totale onderwijsomgeving. Op welke manier kun jij als ondersteuner meebewegen met de eigenheid van het kind?