Daltonopleiding met NDV certificaat

In juni 2018 heeft HC Opleidingen een licentie toegekend gekregen van de NDV. Hiermee krijgt HC Opleidingen het vertrouwen om de komende jaren leerkrachten en ondersteunend personeel op te leiden tot dalton leerkracht/ondersteuner primair onderwijs en hen te certificeren.

Het doel van de opleiding is om leerkrachten kennis te laten maken met de Dalton theorie en praktijk. Hierbij wordt een eigen visie op het Daltononderwijs gevormd en gebruik gemaakt van onderzoekend leren door het uitvoeren van een eigen actieonderzoek. Theorie en praktijk worden op deze manier met elkaar verbonden. 

Leerkrachten die zijn opgeleid bij HC opleidingen:

  1. Zijn bekend met de kernwaarden van het Daltononderwijs en laten dit in de dagelijkse praktijk zien.
  2. Beschikken over de vaardigheden om het leerproces te leiden waar het nodig is en te begeleiden waar dat kan.
  3. Zijn in staat om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.
  4. Beschikken over de kennis en vaardigheden om leerlingen te leren om ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn. Eigenaarschap is hierbij het kernwoord.
  5. Zijn in staat om leerlingen te leren om binnen bepaalde grenzen keuzes te maken.
  6. Zijn in staat op aan de hand van een eigen actieonderzoek de eigen onderwijspraktijk te analyseren en al handelend, en vervolgens reflecterend, na te gaan of zijn of haar acties het gewenste effect hebben. 

Vanuit deze doelen is er een leerplan samengesteld dat uitgaat van de basisprincipes van het Daltononderwijs, de vertrouwensdriehoek en de ontwikkelingsleerlijnen. Met behulp van hoor- en werkcolleges zullen gedurende jaar 1 en jaar 2 de leerkrachten vertrouwd worden gemaakt met de kernwaarden van het Daltononderwijs. Iedere school en iedere Daltonleerkracht is anders en is in een andere fase van zijn ontwikkeling. Naast de basisprincipes van het Daltononderwijs is er binnen het programma genoeg ruimte om aan deze eigen (school)ontwikkeling tegemoet te komen.

In het eerste jaar ligt de focus tijdens de bijeenkomsten voornamelijk op nieuwe kennis, literatuur en het delen van ervaringen in coöperatieve werkvormen. In het tweede jaar zijn er meer werkmomenten tijdens de bijeenkomsten en staat het eigen onderzoek meer centraal.

Aan het behalen van het certificaat worden de volgende eisen gesteld (totale studiebelasting 168 uur): 

  1. De cursisten zijn werkzaam in het Daltononderwijs.
  2. Het volgen van 10 hoor- en/of werkcolleges en het afronden van de bijbehorende opdrachten (20 x 3 uur = 60 uur)
  3. Het uitvoeren en afronden van het afstudeeronderzoek (100 uur).
  4. Bezoek aan een andere Daltonschool (8 uur).