Daltonopleiding voor leerkrachten

In deze daltonopleiding ervaren de cursisten zelf het daltongevoel, doordat er gewerkt wordt met een ‘daltontaak’ voor leerkrachten, met (eigen) leerdoelen die behaald worden door het verwerken van keuzeopdrachten.

De opleiding tot Daltonleerkracht/ ondersteunend personeel duurt 1 of 2 jaar. Iedere bijeenkomst bestaat uit een gedeelte hoor- en werkcollege. Er zijn 10 bijeenkomsten gepland van 3 uur. 1 van deze bijeenkomsten is een klassenbezoek en een reflectiegesprek en de laatste bijeenkomst is een presentatie van het onderzoek. In de overige 8 bijeenkomsten worden er vaste deelgebieden aangeboden en in samenspraak met het team besloten welke deelgebieden extra aandacht verdienen.

In het eerste jaar ligt de focus tijdens de bijeenkomsten voornamelijk op nieuwe kennis, literatuur en het delen van ervaringen/keuzeopdrachten in coöperatieve werkvormen. In het tweede jaar zijn er meer werkmomenten tijdens de bijeenkomsten en staat het eigen onderzoek meer centraal.

 

Het leerplan is opgedeeld in een aantal (basis) deelgebieden;

  • Onderwijspedagiek | Visievorming | leerkrachtvaardigheden (1 bijeenkomst)
  • Zelfstandigheid I executieve vaardigheden I regie (1 bijeenkomst)
  • Zelfstandigheid | weektaak | ik-doelen | periodedoelen (1 bijeenkomst)
  • De taak | Ontwerpen van onderwijs | leerlijnen | Gepersonaliseerd leren (2 bijeenkomsten)
  • De leraar als coach (Didactisch) coachen I coachgesprekken I feedback | reflectie (2 bijeenkomsten)
  • Samenwerken | Coöperatieve werkenvormen | ontwikkelingslijn samenwerken (1 bijeenkomst)

 

Naast het basisaanbod is er de mogelijkheid om uit verschillende verdiepingsonderwerpen te kiezen.

  • Gepersonaliseerd leren | organiseren vanuit inzicht
  • Anders organiseren | groepsdoorbroken werken | organiseren vanuit leerdoelen
  • Formatieve assessment | Leren zichtbaar maken

 

Er wordt gewerkt met een Padlet, waarop de verschillende onderwerpen gecategoriseerd staan. Bij elk deelgebied staat literatuur, verdiepende vragen, beeldmateriaal en de keuzeopdrachten. De artikelen die bij de deelgebieden staan, kunnen ook gebruikt worden bij het eigen actieonderzoek.